Official tournament rules - 8/2018


This page contains tournament's official rules.

 

Summary of most important rules

- In unclear situation the referee decision is final.
- No roquet in the tournament.
- The Gentleman rule: if one of the team members curse during the game, team will lost one stroke (next stroke)
- Team will earn bonus stroke by either going through a wicket or striking another ball with one's own ball.
- Ball has gone through the wicket only when the whole ball has passed the hindmost edge of the wicket.
- Stroke has been made when mallet and ball has contacted. In failed strokes player can stroke again (once), if ball hasn't moved more than ball diameter.
- A team member must use all her strokes, i.e. team can not change active player in between one battin round. Batting round can not be changed during the game.

 

1. General rules

1.1. In unclear situation the referee decision is final.
1.1. No roquet in the tournament.
1.2. The Gentleman rule: if one of the team members curse during the game, team will lost one stroke (next stroke)

 

2. Game goal

2.2. The object of the game is to advance (race) from the starting stake to the end stake by the balls around the lawn by hitting them with a mallet for each hoop made in the correct order and direction.
2.2. The first side to get both of their balls through the hoops in order and hit the end stake is the winner.

 

3. The lawn or court setting

3.1. Find a suitable playing lawn and place start and end stakes.
3.2. Place desired number of hoops between start and end stakes.

 

4. Pelin kulku

4.1. Tarkkuuslyönti ratkaisee joukkueiden lyöntijärjestyksen. Kun lyöntijärjestys on saatu päätettyä, alkaa varsinainen peli aloituslyönnillä.
4.2. Tarkkuuslyönnissä pallo yritetään saada tuomarin määräämästä kohdasta lyödyksi yhdellä lyönnillä mahdollisimman lähelle lähtötolppaa (pallot jäävät paikoilleen kunnes kaikki ovat lyöneet tarkkuuslyönnin). Se joukkue, kenen pallo jää lähimmäksi lähtötolppaa, saa ensimmäisenä valita oman lyöntivuoronsa pelissä. Joukkue voi valita minkä tahansa vapaan lyöntivuoron ensimmäisestä lyöjästä viimeiseen.
4.3. Aloituslyönti lyödään enintään 50 cm päästä lähtötolpasta lyöntivuorojen määrämässä järjestyksessä mihin tahansa suuntaan pelialueella. Portin saa läpäistä heti aloituslyönnillä. Portti on läpäisty kun pallo on mennyt oikeasta suunnasta kokonaan portin läpi.
4.4. Pallo on läpäissyt portin vasta kun koko pallo on mennyt portin taaimmaisen reunan yli.
4.5. Jokainen hyväksytty portin läpäisy tuottaa kukin yhden lisälyönnin. Lisälyönti tulee käyttää välittömästi samalla vuorolla.
4.6. Läpäistävänä olevaa porttia ei saa läpäistä väärästä suunnasta. Jos näin tapahtuu, täytyy portti läpäistä oikein päin kahdesti ja lisälyönnin saa vain viimeisestä läpäisystä.
4.7. Pelaajan osuma omalla pallolla toisen palloon tuottaa pelaajalle lisälyöntiin. Lisälyönti on suoritettava välittömästi osuman jälkeen samalla vuorolla. Lisälyönnin voi saada vain, kun joukkueen pallo on läpäissyt ensimmäisen portin. Yhdellä porttivälillä voi saada vain yhden lisälyönnin per osuttu vastustajan pallo.


 

5. Maila

5.1. Maila koostuu mailan päästä eli lyöntiosasta eli molosta ja sen keskikohtaan kohtisuorasti kiinnitetystä varresta.
5.2. Mailan varsi voi olla valmistettu mistä tahansa materiaalista. Mailan varteen saa asentaa gripin. Varsi ei saa olla muovattu pelaajan käden minkään osan muotoon.
5.3. Mailan pään tulee olla kova ja materiaaliltaan sekä rakenteeltaan sellainen, ettei se vahingoita palloja. Mailan molempien päiden tulee olla samanlaiset, suorat ja sileät. Jos pelaajan mailan päät eivät ole samanlaiset, tuomari määrää kummalla päällä pelaajan on pelattava.
5.4. Kaikenlaisten liian suurta etua antavien apuvälineiden liittäminen mailaan on kielletty. Mailan varren ei kuitenkaan tarvitse olla suora ja mailan päässä voi olla piirrettynä tähtäysviivoja.


 

6. Ulkopuolinen tekijä

6.1. Ulkopuolisia tekijöitä ovat kaikki peliin suoraan kuulumattomat asiat ja esineet esimerkiksi eläimet, katsojat, tuomari (jos ei mukana pelissä pelaajana), muiden pelien pelaajat ja pelivälineet, käsipallo, pelistä poistettu pallo ja kentälle pelin aikana tuodut muut esineet.
6.2. Ulkopuolisia tekijöitä eivät ole a) Pelaaja ja hänen maila tai muut varusteet b) Sääilmiöt c) Kentällä olevat irtaimet oksat, risut, roskat tai vastaavat. d) Kenttään kiinteästi kuuluvat esineet kuten portit, tolpat, rajatolpat, juurakot, puut, liikennemerkit, valaisinpylväät, penkit, aidat tai vastaavat.
6.3. Ulkopuoliset tekijät tulee poistaa kentältä, jos on vaara, että ne vaikuttavat peliin.
6.4. Tarvittaessa tuomari päättää onko kentällä oleva asia ulkopuolinen tekijä ja saako sen poistaa. Ilman lupaa tapahtuva kentän raivaaminen ja kuohiminen on rangaistavaa.


 

7. Pallo ulos pelialueelta

7.1. Mikäli pallo ajautuu kokonaan pelialueen ulkopuolelle, tuomarin tehtävä on osoittaa paikka, josta pallo ylitti pelialueen ja johon pallo siirretään välittömästi takaisin.
7.2. Tuomari voi julistaa pelin aikana mahdottoman lyöntipaikan pelialueeseen kuulumattomaksi ja siten määritellä pelialueen rajat uudestaan. Esimerkki: ratamestari unohtanut poistaa pelialueesta kaivonkannen reunasta 30 sentin säteisen alueen, josta on mahdoton lyödä. Tämän jälkeen sovelletaan normaalisti sääntöä 6.1.


 

8. Mahdoton lyöntipaikka

8.1. Jos pelin aikana ilmenee pelialueeseen kuuluva paikka, josta palloa ei voi lyödä pois, tuomari voi määrittää alueen pelialueen ulkopuoliseksi pelin loppuun asti.
8.2. Tällainen uusi mahdoton lyöntipaikka voi olla esimerkiksi rataesittelyssä mainitsematon myyrän kolo, oravan pesä, kukkaistutus, talon kulmaus, juurakko, kiven kolo, terassirakennelma tai muu vastaava paikka.
8.3. Tuomarin tulee ilmoittaa uudesta pelialueen ulkopuolisesta alueesta kaikille pelaajille.


 

9. Kirkkoportti

9.1. Kirkko on erikoisportti, jossa kaksi porttia on asetettu lomittain noin 90 asteen kulmaan keskenään. Kirkko muodostaa ylhäältä päin katsottuna X:n muotoisen kuvion.
9.2. Kirkkoportti läpäistään pelissä kahteen suuntaan. Suunnat pelataan pelissä peräkkäin. Ulostulolinjan muodostaa kuviteltu viiva portin kahden tolpan välissä.
9.3. Pelaaja voi valita läpäisysuunnat itse: a) Ensimmäinen läpäisysuunta on pelaajan valinnan mukaan mikä tahansa suunta siten, että pallo menee yhdestä laidasta kirkkoporttiin sisään ja tulee vastapäisestä suunnasta ulos. b) Toinen läpäisysuunta on pelaajan valittavissa siten, että läpäisysuunta on kohtisuorassa ensimmäiseen läpäisysuuntaan.
9.4. Lisälyöntejä kirkosta saa ensimmäisestä läpäisysuunnasta yhden ja toisesta läpäisysuunnasta taas yhden.


 

10. Lyöntivirheet

10.1. Lyöntivirhe tuomitaan pelaajalle, jos lyönnin aikana:
a. Lyö palloa työntäen, kontakti mailan ja pallon välillä säilyy yli kolmen senttimetrin matkan
b. Lyö palloa niin, että molo menee portista sisään edestä tai takaa
c. Lyö palloa useammin kuin kerran yhdellä lyönnillä (tiritiri)
d. Pelaaja koskettaa mailan lyöntiosaa (moloa) kädellään
e. Mailan varsi osuu maahan tai johonkin ulkopuoliseen tekijään
f. Lyö palloa muulla kuin mailan lyöntiosalla
Lyöntivirheiden jälkeen kaikki pallot jäävät lyönnin jälkeisille paikoilleen ja pelaajan lyöntivuoro on ohi.
10.2. Jos pelaaja osuu mailalla toisen pelaajan palloon siten, että toisen pelaajan pallo liikkuu pois paikoiltaan, pelaajan lyönti mitätöidään, eli pallot siirretään alkuperäisille paikoilleen ja pelaajan lyöntivuoro on ohi.
10.3. Lyönti katsotaan tapahtuneeksi, kun mailan pää ja pallo osuvat toisiinsa. Epäonnistuneissa lyönneissä voi lyödä uudestaan (kerran), jos pallo ei ole liikkunut yli pallon halkaisijan mittaa.
10.4. Joukkueen jäsenen tulee lyödä lyöntivuoron kaikki lyönnit, eli lyöjää ei voi vaihtaa kesken lyöntivuoron.